เก็บดอกไม้ . . . YouTube ประกาศจะสนับสนุนสํานึกของโคโรนาใหม่ไวรัสโฆษณาวิดีโอ; ยูนนานของโรงเรียนมัธยมปลายและมัธยมเปิดใน 23 มีนาคมและส่วนที่เหลือของประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกรดเปิดในเดือนมีนาคม 30