มาถึงข่าวบาง 02.05 ... งบประมาณของ YouTube ๒๐๑๙รายได้จากการโฆษณาของ $๑๕,๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐อย่างเป็นทางการประกาศของเจียง Lizhang ออกจากสโมสร