กรณีศึกษา: สิงคโปร์โฆษณา TOP10, หมู่เกาะสิงคโปร์โปรโมชั่นหมายเลข25