เนื้อหาต้นฉบับของ YouTube ฟรีสำหรับผู้ใช้ Twitter น้อยกว่า6วินาทีไม่คิดค่าโฆษณาวิดีโอ