ความพยายามของ Yahoo โฆษณามือถือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในปีหน้าสามารถมากกว่า Twitter