ความลําบากใจมาจากเมื่อ Facebook, Twitter และการจราจรอื่น ๆ skyrocketed แต่รายได้โฆษณาไม่ได้เพิ่มขึ้น?