การทำความสะอาดของทวิตเตอร์ที่ดีที่สุด: การตลาดสำหรับทุกคน, การโฆษณาเป็นทวี