ย้าย Twitter เพื่อเพิ่มผู้ชมโฆษณาจาก 320 ล้านเป็น 820 ล้าน