บน ยอด การเงิน สด Top และ Facebook โฆษณา ธุรกิจ เสียหาย รุนแรง, Diss โลโก้ ใหม่ ของ McDonald