ออกจากไซต์ SNS ส่งเสริมเวลาการโฆษณาที่สำคัญสำหรับแพลตฟอร์ม (สาม)-ทวิตเตอร์