สื่อนาฬิกา WeChat โฆษณาตามแบบฟอร์ม, เปิดใช้งาน Twitter "ซ่อนตอบ" ฟังก์ชั่นสำหรับผู้ที่อยู่ทั่วโลกฯลฯ