ในทางตรงกันข้ามกับ Facebook, Twitter ได้หยุดโฆษณาทางการเมือง