ข่าวรายวัน: การระบาดของมงกุฎใหม่ลากธุรกิจโฆษณา Twitter, ไตรมาสแรกรายได้ลงปี