ไม่สามารถขายตัวเอง Twitter ไปที่โฆษณารถไฟใต้ดินใกล้ถนนกำแพง