ด้วยการโฆษณามงกุฎใหม่เป็นที่แพร่หลาย, ยักษ์ใหญ่เช่น Google จะติดอยู่ใน plight ของ "หนูพื้นดิน"