กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการวมผู้เผยแพร่ขนาดใหญ่ที่จะ delve เข้าสู่ธุรกิจการโฆษณาแบบดิจิตอลของ Google