กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาคือการจัดการประชุมกับบริษัทเผยแพร่ขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบการผูกขาดของ Google ในตลาดการโฆษณา