จดหมายข่าว ... ซีอีโอของ Microsoft: เงินเสียของผู้ค้าปลีกในโฆษณา Google ดีกว่าการวิเคราะห์ข้อมูล