เทโฆษณารองประธานใบธุรกิจ! วิธีใหม่ในการสร้าง AI พาณิชย์กับ Google DaNiu ได้รับการลงทุนโดยแองเจิล