โฆษณาทางเทคนิคบนซุปเปอร์ชาม: absurdity ของ Amazon, ความอบอุ่นของ Google, คลาสสิกที่สุดหรือแอปเปิ้ลหนึ่ง