สอนแนวโน้มใหม่ในการโฆษณา Google ใน๒๐๒๐-พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Google