ในสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์, ดุนธุรกิจการควบคุมลมมุ่งเน้นใน Google เกือบ๖๐๐ apps Android สงสัยว่าการฉ้อโกงโฆษณาและส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งาน