นักพัฒนาต่างประเทศ Huawei สามารถใช้ 90% ของรายได้จากการโฆษณา Google เพียงฝ่ายเดียวจํานวนมากปิดชั้นวางแอปพลิเคชันจีนนักพัฒนาวิธีการเลือก?