ปัญหาเงินสดออกควรเกิดจากการระบาดของโรคจะ addressed? พันธมิตรโฆษณา Google เป็นวิธีที่คุณ!