ธุรกิจโฆษณาของ Google Facebook ได้รับการตีอย่างหนักจากการระบาดของโรคที่ผู้ให้บริการการตลาดต่างประเทศไปจากที่นี่?