บริษัทแม่ของ Google มีรายได้ไตรมาสที่ลากความคาดหวังของตลาดลดลงในธุรกิจโฆษณาของ Google