รายได้โฆษณาของ Google Maps คาดว่าจะเข้าถึง $๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐โดย๒๐๒๓ Morketing