การต่อสู้กับการโกงโฆษณาของ Google, เสือชีต้ามือถือมีทั้งหมด๔๕ปพลิเคชันที่ถูกบล็อก; ข่าวประจำสัปดาห์