Google ประกาศขั้นตอนการออกของบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามโดยใช้ไฟล์คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในช่วงสองปีถัดไป