ตลาดโฆษณาทั่วโลกหดตัวลง 20.3 พันล้านเหรียญ; Amazon