"สินค้าแห้ง" ระยะเวลาพิเศษ, Google โฆษณากลยุทธ์การตลาด