คุณต้องการใช้ Google Ads เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายข้ามพรมแดนหรือไม่ ดูว่าบัญชีของคุณได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ววันนี้หรือไม่