ข่าวประจำวัน: Google แผนการจำกัดการใช้คุกกี้ของเบราว์เซอร์/ministry ของอุตสาหกรรมและข้อมูลโดยบริษัทแอดแวร์มากกว่าสองปี: ๑,๐๘๐,๐๐๐,๐๐๐โทรหลอกลวงถูกสกัดกั้นทั่วประเทศใน๒๐๑๙