แนวโน้มการช้อปปิ้งของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก, กับ Amazon อย่างมากปรับการใช้จ่ายการโฆษณาของ Google!