เสือชีต้ามือถือ๔๕ซอฟต์แวร์ที่ถูกทำลายโดย Google กลุ่มที่ถูกกล่าวหาในการฉ้อโกงโฆษณา