"เทศกาลฤดูใบไม้ผลิอเมริกัน" การต่อสู้กับนางฟ้า, โฆษณาหลุม Super ของ Google ทำให้ฉันร้องไห้อีกครั้ง