ตัวอักษร, บริษัทแม่ของ Google, รายงาน $๔๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในรายได้สี่ไตรมาส, สามเพิ่มขึ้นในทีมการตลาดในช่วงสามปีถัดไป. ธุรกิจการโฆษณาของ Morketing ปี 2020 (1)