รายได้จากการโฆษณาเป็นไปทะยาน? บริษัทหลักของ Google ใกล้ล้านดอลลาร์ในตลาดมูลค่าประเทศจีนมือถือ: มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุการพาณิชย์ของอเมริกาใต้โดย q4 ๒๐๒๐