ผู้ใช้ถูกใจจะเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาบน Facebook ได้อย่างไร การทดลอง $๑๐๐๐