เหตุใดช่องว่าง CPM ระหว่างหมวดหมู่โฆษณาบน Facebook ประเภทต่างๆจึงมีขนาดใหญ่