ซึ่งจะดีกว่าที่จะใส่โฆษณาข้ามพรมแดนผู้ขายบน Amazon และ Facebook?