ฉันควรทําอย่างไรหากบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ของฉันถูกปิดใช้งานและวิธีหลีกเลี่ยง