เพื่อปกป้องประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ Facebook ต้องการให้ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะรับโฆษณาเฉพาะหรือไม่