มีครูชาวต่างชาติวิธีการโฆษณา advertising_Facebook โฆษณา, ได้กล่าวว่าทักษะการโฆษณาชวนเชื่อ