มากกว่า 710,000 ใหม่ทั่วโลกปอดบวมกรณียืนยัน; รายได้จากการโฆษณา Facebook ตีโดยการระบาด; Disney บวกอย่างเป็นทางการที่ดินในตลาดยุโรป