กรณีทางการตลาด โฆษณาบน Facebook สามารถทํา 16 X-e ได้อย่างไร