ลิ Shuai เลือกข่าวการค้าต่างประเทศ: Facebook, ซึ่งได้รับการมองหาที่จะแตะในตลาดโฆษณาออนไลน์ของจีน, ได้ตั้งทีมเทคโนโลยีใหม่ในสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นธุรกิจการโฆษณาของจีน.