โฆษณาบน Facebook จะใช้เวลาน้อยลงใน๒๐๒๐ของเราได้อย่างไร?