วิธีการใช้ API การตลาดของ Facebook เพื่อค้นหา๑,๐๐๐จุดที่น่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในตัวจัดการโฆษณาของ Facebook

บทความต่อไปนี้มาจากกรณีศึกษา Shopify , ผู้เขียนจิ Yiwei

สถาบันศึกษากรณี Shopify
สถาบันศึกษากรณี Shopify

เรียน, วิเคราะห์, ความคืบหน้า, เติบโตขึ้น