ฉันจะป้องกันไม่ให้บัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ของฉันถูกบล็อกได้อย่างไร